dislektik jak se pozná


Když se o těchto poruchách ještě nevědělo, zaškatulkovaly se děti jako hloupé nebo líné. Dnes víme, že i nadprůměrně inteligentní dítě může být dyslektikem. Jak poznám, že moje dítě je dyslektik, dysgrafik, dysortografik, dyskalkulik?

Dyslexie trápí mnoho dětí ve škole. Je to běžná porucha učení.Jak poznáte, že jste dyslektik? Nebo, že vaše dítě trpí touto poruchou učení?


Chtěla bych napsat, že správně se dyslektik píše s Y. V tomto slově se často chybuje. I proto jsem to napsala do nadpisu chybně.

Přečtěte si v článku http://www.jakspravne.cz/jak-se-pozna-dislektik/

 

 

Související články

Diskuse

Jméno:
Text:
Loňský rok:
1. Petra 13.11.2022 09:09h
Dobrý den už od mala se mně pletou b a d je to dysleksie
Zobrazena strana 1 z 1 celkem
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000510.00051
starting _require0.000560.00107
end _require0.000120.00119
starting _initRouter0.001290.00248
finishing _initRouter0.006720.0092
starting init0.001770.01097
finishing init1.146951.15791
starting postDispatch0.004311.16223
finishing postDispatch0.023091.18531
finish1.0E-51.18533
PHP+SQL: 1.185 sec   SQL: 1.156 sec   Peak: 7.812 MB   Queries: 33   Debug: 2/3   PHP: 5.3.29   © PHP STORM 0.5.3
#0 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510440ea3d482.996722235 [datetime] => 2023-09-24 16:13:34 [name] => bootstrap [text] => /dislektik-jak-se-pozna/ ) in 0.0009s
#1 SELECT `this->`.* FROM `web_language` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND name=:name) Array ( [name] => dislektik-jak-se-pozna ) in 0.0003s
#2 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.url=:url) Array ( [url] => dislektik-jak-se-pozna ) in 0.0003s
#3 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => dislektik-jak-se-pozna ) in 0.0009s
#4 SELECT `this->`.* FROM `web_settings` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#5 SELECT url,guid FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#6 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid=:guid) Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0003s
#7 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510440ea69371.866964758 [datetime] => 2023-09-24 16:13:34 [name] => init [text] => /dislektik-jak-se-pozna/ ) in 0.0008s
#8 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_visit.datetime > (NOW() - INTERVAL 30 DAY) AND articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=0 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 1.1405s
#9 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND invalid!=1) ORDER BY guid='514daab10c09e8.334953164' DESC, guid='50bbb7391ae5b2.585654131' DESC, guid='514daaede113c4.456800592' DESC, guid='519d3b33bd0693.099926651' DESC, guid='515fc3425d3e32.575743127' DESC, guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0014s
#10 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=1 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.invalid=0 AND articles_article.redirect='' AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 0.0006s
#11 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) ORDER BY guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#12 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.datetime < NOW() AND (`this->`.hidden=0 OR `this->`.hidden=1) AND url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => dislektik-jak-se-pozna ) in 0.0009s
#13 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`this->`.`guid` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`_parent->`.`guid` AND `_parent->`.`guid`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 518a2a57c5c099.276729032 ) in 0.0007s
#14 SELECT count(`this->`.`guid`) FROM `articles_visit` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_object`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_object`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 518a2a57c5c099.276729032 ) in 0.0015s
#15 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (path='X' OR path='XX' OR path='XXC' OR path='XXCG') ORDER BY path ASC Array ( ) in 0.0003s
#16 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` JOIN `web_page` AS `_parent->` ON `this->`.`guid_mpage`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`guid_mpage`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => articles_detail ) in 0.0002s
#17 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid <> 'articles_detail' AND url LIKE ('clanek/dislektik-jak-se-pozna%')) Array ( ) in 0.0003s
#18 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='top') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s
#19 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => web_index ) in 0.0004s
#20 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000P%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0003s
#21 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles ) in 0.0003s
#22 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGH%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#23 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_suggests ) in 0.0002s
#24 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGG%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#25 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => contact ) in 0.0002s
#26 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000R%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#27 SELECT `this->`.* FROM `web_pagetype` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#28 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '518a2a57c5c099.276729032' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND (1=0 )) ORDER BY suggest ASC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#29 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '518a2a57c5c099.276729032' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND `this->`.invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND ( 1=0 OR head like '%dislektik%' OR head like '%pozná%' )) ORDER BY head DESC LIMIT 6 Array ( ) in 0.0012s
#30 SELECT `this->`.* FROM `articles_comment` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_article`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_article`=:__parent WHERE 1 ORDER BY created ASC Array ( [__parent] => 518a2a57c5c099.276729032 ) in 0.0007s
#31 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) Array ( ) in 0.0004s
#32 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='foot') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s