Jak se dělají smajlíci na facebook


Facebook je čím dál tím více založen (kromě fotografií) i na chatování, komentování a přidávání nejrůznějších příspěvků, jelikož uživatelé v těchto příspěvcích často používají smajlíky (původem z anglického smile = úsměv), snaží se jim samozřejmě co nejvíce přizpůsobit a tyto znakové zkratky nahrazuje svými, pěknějšími, obrázkovými ikonami. Na seznam všech smajlíků se můžete podívat na následujícím obrázku. Stačí si vybrat smajlík který chcete použít, tuto písmennou kombinaci vložit do příspěvku a facebook už se sám automaticky postará o zbytek.

Související články

Diskuse

Jméno:
Text:
Loňský rok:
1. Pharmd12 16.08.2016 00:40h
Very nice site! <a href="http://apeyixo2.com/ysyvkos/1.html">cheap goods</a>
2. Pharmb200 16.08.2016 00:40h
Very nice site! [url=http://apeyixo2.com/ysyvkos/2.html]cheap goods[/url]
3. Pharme791 16.08.2016 00:40h
Very nice site! cheap goods http://apeyixo2.com/ysyvkos/4.html
4. Pharmd37 16.08.2016 00:41h
Very nice site!
5. Pharme269 17.08.2016 07:48h
Very nice site! <a href="http://ypxaieo2.com/rrqtoxo/1.html">cheap goods</a>
6. Pharmd222 17.08.2016 07:49h
Very nice site! [url=http://ypxaieo2.com/rrqtoxo/2.html]cheap goods[/url]
7. Pharmf378 17.08.2016 07:49h
Very nice site! cheap goods http://ypxaieo2.com/rrqtoxo/4.html
8. Pharme54 17.08.2016 07:50h
Very nice site!
9. Pharme266 18.08.2016 14:24h
Very nice site! <a href="http://opxaiey2.com/oyyvkqy/1.html">cheap goods</a>
10. Pharmg642 18.08.2016 14:25h
Very nice site! [url=http://opxaiey2.com/oyyvkqy/2.html]cheap goods[/url]
11. Pharmg147 18.08.2016 14:25h
Very nice site! cheap goods http://opxaiey2.com/oyyvkqy/4.html
12. Pharmb255 18.08.2016 14:25h
Very nice site!
13. Pharmd424 20.08.2016 01:56h
Very nice site! [url=http://yieapxo2.com/qrosyrq/2.html]cheap goods[/url]
14. Pharme873 20.08.2016 01:57h
Very nice site! cheap goods http://yieapxo2.com/qrosyrq/4.html
15. Pharme244 20.08.2016 01:57h
Very nice site!
16. Pharmb654 20.08.2016 04:34h
Very nice site! <a href="http://opeyixa2.com/rvqtoxx/1.html">cheap goods</a>
17. Pharme991 20.08.2016 04:34h
Very nice site! [url=http://opeyixa2.com/rvqtoxx/2.html]cheap goods[/url]
18. Pharmf867 20.08.2016 04:38h
Very nice site!
Zobrazena strana 1 z 1 celkem
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000450.00045
starting _require0.000610.00107
end _require0.000110.00117
starting _initRouter0.001220.00239
finishing _initRouter0.006630.00901
starting init0.001640.01065
finishing init1.154161.16481
starting postDispatch0.004361.16918
finishing postDispatch0.02761.19677
finish2.0E-51.19679
PHP+SQL: 1.196 sec   SQL: 1.164 sec   Peak: 7.938 MB   Queries: 32   Debug: 2/3   PHP: 5.3.29   © PHP STORM 0.5.3
#0 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510414b2f93e4.220762837 [datetime] => 2023-09-24 16:01:47 [name] => bootstrap [text] => /jak-se-delaji-smajlici-na-facebook/ ) in 0.0009s
#1 SELECT `this->`.* FROM `web_language` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND name=:name) Array ( [name] => jak-se-delaji-smajlici-na-facebook ) in 0.0003s
#2 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.url=:url) Array ( [url] => jak-se-delaji-smajlici-na-facebook ) in 0.0003s
#3 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => jak-se-delaji-smajlici-na-facebook ) in 0.0008s
#4 SELECT `this->`.* FROM `web_settings` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#5 SELECT url,guid FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0001s
#6 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid=:guid) Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0003s
#7 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510414b324031.544190123 [datetime] => 2023-09-24 16:01:47 [name] => init [text] => /jak-se-delaji-smajlici-na-facebook/ ) in 0.0006s
#8 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_visit.datetime > (NOW() - INTERVAL 30 DAY) AND articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=0 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 1.1479s
#9 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND invalid!=1) ORDER BY guid='514daab10c09e8.334953164' DESC, guid='50bbb7391ae5b2.585654131' DESC, guid='514daaede113c4.456800592' DESC, guid='519d3b33bd0693.099926651' DESC, guid='515fc3425d3e32.575743127' DESC, guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0014s
#10 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=1 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.invalid=0 AND articles_article.redirect='' AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 0.0006s
#11 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) ORDER BY guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#12 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.datetime < NOW() AND (`this->`.hidden=0 OR `this->`.hidden=1) AND url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => jak-se-delaji-smajlici-na-facebook ) in 0.0009s
#13 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`this->`.`guid` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`_parent->`.`guid` AND `_parent->`.`guid`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5189a8428c3f72.910356190 ) in 0.0008s
#14 SELECT count(`this->`.`guid`) FROM `articles_visit` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_object`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_object`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5189a8428c3f72.910356190 ) in 0.0012s
#15 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (path='X' OR path='XX' OR path='XXC' OR path='XXCG') ORDER BY path ASC Array ( ) in 0.0003s
#16 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` JOIN `web_page` AS `_parent->` ON `this->`.`guid_mpage`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`guid_mpage`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => articles_detail ) in 0.0002s
#17 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid <> 'articles_detail' AND url LIKE ('clanek/jak-se-delaji-smajlici-na-facebook%')) Array ( ) in 0.0002s
#18 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='top') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s
#19 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => web_index ) in 0.0002s
#20 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000P%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#21 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles ) in 0.0002s
#22 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGH%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#23 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_suggests ) in 0.0002s
#24 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGG%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#25 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => contact ) in 0.0002s
#26 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000R%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#27 SELECT `this->`.* FROM `web_pagetype` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#28 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` LEFT JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`this->`.`guid` LEFT JOIN `articles_tag` AS `tags->` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`tags->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '5189a8428c3f72.910356190' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND (1=0 OR `tags->`.guid='52c676a1e7a958.541335410'OR `tags->`.guid='52c676b2b2a9f1.431913271'OR `tags->`.guid='53b24d764d3297.194068230'OR `tags->`.guid='53b24d7c30e109.336983766')) ORDER BY suggest ASC LIMIT 5 Array ( ) in 0.003s
#29 SELECT `this->`.* FROM `articles_comment` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_article`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_article`=:__parent WHERE 1 ORDER BY created ASC Array ( [__parent] => 5189a8428c3f72.910356190 ) in 0.0007s
#30 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) Array ( ) in 0.0003s
#31 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='foot') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s