Jak správně posilovat ruce


Před samotným cvičením je potřeba si uvědomit, že biceps je 2x menší jako triceps, takze pouze nabouchaný bicepsy Vám ruce nezvětší. Musíte cvičit rovnoceně jak biceps, tak triceps a do posilovny se snažte chodit pravidelně.

Necvičte ruce samostaně

Ruce byste neměli cvičit pouze samostaně ale i s nějakým těžkým cvikem na velkou svalovou partii např. dřep či mrtvý tah, protože u těchto cviků se vyplavuje do těla velké množství testosteronu (o dost větší než když byste cvičili pouze ruce).

Cvičte ruce 2x i 3x týdně

Pokud máte dobrou regeneraci a vhodné podmínky, můžete ruce cvičit i 3x týdně, avšak s rozumem, nelze cvičit vždycky do selhání obden a čekat, že ruce zvládnou dostatečně regenerovat.

Měňte cviky, úchopy, supersérie a počet opakování

Pokud budete cvičit stále dokola 3x8 jednoručky a pak vždy jdete na scotovu lavici nikdy velké ruce mít nebudete. Vaše tělo si na zátěž zvykne, ale přesně tohle nechceme! Chceme aby tělo mělo pořád nové podněty k růstu. Musíte být kreativní, střídejte pořadí cviků, měňte úchopy na úzký, široký a změňte počet opakování a počet sérií.

Správná technicka

To je kámen úrazu. Když se rozhlídnu po posilovně, vidím jak se mladí borci snaží na bicepsové zdvihy zvednout co největší váhu. Chyba! Raději si naložte míň ale precizní techniku. Když máte přeloženo, odnáší to nejvíce ramena a záda jak sebou kroutíte. Dávejte si pozor na svou techniku, abyste zabírali jen na tu partii, na kterou chcete.


Nikdy nezapomínejte, že 80 % úspěchu je opravdu v technice provedení každého jednoho opakování!

 

Související články

Diskuse

Jméno:
Text:
Loňský rok:
Diskuse neobsahuje žádný příspěvek
Zobrazena strana 1 z 1 celkem
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000490.00049
starting _require0.000650.00114
end _require0.000110.00125
starting _initRouter0.001370.00262
finishing _initRouter0.006610.00923
starting init0.001680.01091
finishing init1.135921.14683
starting postDispatch0.00381.15063
finishing postDispatch0.026031.17665
finish2.0E-51.17667
PHP+SQL: 1.176 sec   SQL: 1.147 sec   Peak: 7.867 MB   Queries: 32   Debug: 2/3   PHP: 5.3.29   © PHP STORM 0.5.3
#0 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510432fcce7d9.982525543 [datetime] => 2023-09-24 16:09:51 [name] => bootstrap [text] => /posilovat-ruce/ ) in 0.001s
#1 SELECT `this->`.* FROM `web_language` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND name=:name) Array ( [name] => posilovat-ruce ) in 0.0003s
#2 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.url=:url) Array ( [url] => posilovat-ruce ) in 0.0003s
#3 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => posilovat-ruce ) in 0.0009s
#4 SELECT `this->`.* FROM `web_settings` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0003s
#5 SELECT url,guid FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#6 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid=:guid) Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0003s
#7 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 6510432fcfa2a5.817922355 [datetime] => 2023-09-24 16:09:51 [name] => init [text] => /posilovat-ruce/ ) in 0.0006s
#8 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_visit.datetime > (NOW() - INTERVAL 30 DAY) AND articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=0 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 1.1296s
#9 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND invalid!=1) ORDER BY guid='514daab10c09e8.334953164' DESC, guid='50bbb7391ae5b2.585654131' DESC, guid='514daaede113c4.456800592' DESC, guid='519d3b33bd0693.099926651' DESC, guid='515fc3425d3e32.575743127' DESC, guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0014s
#10 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=1 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.invalid=0 AND articles_article.redirect='' AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 0.0006s
#11 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) ORDER BY guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#12 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.datetime < NOW() AND (`this->`.hidden=0 OR `this->`.hidden=1) AND url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => posilovat-ruce ) in 0.0009s
#13 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`this->`.`guid` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`_parent->`.`guid` AND `_parent->`.`guid`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5304ece4511ad6.099659408 ) in 0.0007s
#14 SELECT count(`this->`.`guid`) FROM `articles_visit` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_object`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_object`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5304ece4511ad6.099659408 ) in 0.0008s
#15 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (path='X' OR path='XX' OR path='XXC' OR path='XXCG') ORDER BY path ASC Array ( ) in 0.0003s
#16 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` JOIN `web_page` AS `_parent->` ON `this->`.`guid_mpage`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`guid_mpage`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => articles_detail ) in 0.0004s
#17 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid <> 'articles_detail' AND url LIKE ('clanek/posilovat-ruce%')) Array ( ) in 0.0003s
#18 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='top') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s
#19 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => web_index ) in 0.0002s
#20 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000P%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#21 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles ) in 0.0002s
#22 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGH%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#23 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_suggests ) in 0.0002s
#24 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGG%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#25 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => contact ) in 0.0002s
#26 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000R%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#27 SELECT `this->`.* FROM `web_pagetype` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#28 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` LEFT JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`this->`.`guid` LEFT JOIN `articles_tag` AS `tags->` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`tags->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '5304ece4511ad6.099659408' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND (1=0 OR `tags->`.guid='50b12ee043b7b8.418630920'OR `tags->`.guid='5117fb8d45e515.919760896'OR `tags->`.guid='5144207ec86703.549993128'OR `tags->`.guid='51442089c9ba51.254403271')) ORDER BY suggest ASC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0033s
#29 SELECT `this->`.* FROM `articles_comment` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_article`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_article`=:__parent WHERE 1 ORDER BY created ASC Array ( [__parent] => 5304ece4511ad6.099659408 ) in 0.0013s
#30 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) Array ( ) in 0.0004s
#31 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='foot') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0003s