Jak správně běhat


Rozcvička

Zahřátí a protažení svalů před začátkem běhání je zásadní pro prevenci úrazů. Mělo by trvat 5 až 10 minut, svaly by se měly dostatečně protáhnout a zahřát.

Stůjte tak, aby vaše tělo bylo uvolněné, ale ne shrbené. Snažte se udržet ramena a paže volně a zároveň zachovat rovná vaše záda.

Dýchání

Dýchejte rovnoměrně, důležité je dýchat pravidelně a poskytovat tak tělu rovnoměrně kyslík. Je jedno zda dýcháte nosem nebo pusou. Pokud správně dýchate, měli byste být schopni bez větších obtíží vést konverzaci s vaším běžeckým partnerem. Pokud nemůžete, pravděpodobně běžíte nad vaše možnosti. Většině lidí vyhovuje tempo 2 kroky, nádech, 2 kroky, výdech.

Pohyb při běhu

Dívejte se dopředu
Držte hlavu v neutrální poloze, nedívejte se ani nahoru, ani dolů, ale přibližně 30m před vás (to platí při běhání v přírodě, při běhání na pásu se hlavně snažte nedívat na nohy).

Držení rukou
Je dobré vědět jak správně držet ruce u těla, ruce by neměly svírat v lokti menší úhel než 90°, 110° pro dlouhé vzdálenosti. Kmitejte vždy jednou paží dopředu, druhou dozadu tak, aby byly v opačné poloze oproti nohám, to by vám mělo pomáhat v pohybu a pomáhat tělu před zkroucením.  Pohybovat by se mělo celou paží, ne pouze předloktím. Dejte si pozor, aby ruce nešly šikmo před vaše tělo, měly by se pohybovat rovně, podél těla, lokty co nejblíže trupu. Pěsti by neměly být moc sevřené.

Postupně zvyšujte rytmus běhu, země byste se měli dotknout přibližně 185x za minutu.

Vychladnutí po běhu

Po ukončení běhu se snažte pomalu doklusat, postupně přejít do chůze a zhruba 5 minut se projděte, to umožní vrácení se dechu a tepu do normálu.

Související články

Diskuse

Jméno:
Text:
Loňský rok:
Diskuse neobsahuje žádný příspěvek
Zobrazena strana 1 z 1 celkem
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000520.00052
starting _require0.000560.00108
end _require0.000130.00122
starting _initRouter0.001470.00269
finishing _initRouter0.007460.01015
starting init0.001760.01191
finishing init1.202091.21399
starting postDispatch0.004341.21833
finishing postDispatch0.026061.24439
finish2.0E-51.2444
PHP+SQL: 1.244 sec   SQL: 1.214 sec   Peak: 7.871 MB   Queries: 32   Debug: 2/3   PHP: 5.3.29   © PHP STORM 0.5.3
#0 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 65103f06dad9e9.306711152 [datetime] => 2023-09-24 15:52:06 [name] => bootstrap [text] => /behat/ ) in 0.0011s
#1 SELECT `this->`.* FROM `web_language` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND name=:name) Array ( [name] => behat ) in 0.0002s
#2 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.url=:url) Array ( [url] => behat ) in 0.0003s
#3 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => behat ) in 0.0016s
#4 SELECT `this->`.* FROM `web_settings` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#5 SELECT url,guid FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#6 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid=:guid) Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#7 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 65103f06ddd371.736889247 [datetime] => 2023-09-24 15:52:06 [name] => init [text] => /behat/ ) in 0.0008s
#8 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_visit.datetime > (NOW() - INTERVAL 30 DAY) AND articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=0 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 1.1955s
#9 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND invalid!=1) ORDER BY guid='514daab10c09e8.334953164' DESC, guid='50bbb7391ae5b2.585654131' DESC, guid='514daaede113c4.456800592' DESC, guid='519d3b33bd0693.099926651' DESC, guid='515fc3425d3e32.575743127' DESC, guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0014s
#10 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=1 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.invalid=0 AND articles_article.redirect='' AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 0.0006s
#11 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) ORDER BY guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#12 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.datetime < NOW() AND (`this->`.hidden=0 OR `this->`.hidden=1) AND url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => behat ) in 0.0009s
#13 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`this->`.`guid` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`_parent->`.`guid` AND `_parent->`.`guid`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5117f4f2d27272.071216180 ) in 0.0009s
#14 SELECT count(`this->`.`guid`) FROM `articles_visit` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_object`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_object`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 5117f4f2d27272.071216180 ) in 0.0011s
#15 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (path='X' OR path='XX' OR path='XXC' OR path='XXCG') ORDER BY path ASC Array ( ) in 0.0004s
#16 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` JOIN `web_page` AS `_parent->` ON `this->`.`guid_mpage`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`guid_mpage`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => articles_detail ) in 0.0004s
#17 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid <> 'articles_detail' AND url LIKE ('clanek/behat%')) Array ( ) in 0.0004s
#18 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='top') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s
#19 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => web_index ) in 0.0002s
#20 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000P%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#21 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles ) in 0.0002s
#22 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGH%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#23 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_suggests ) in 0.0002s
#24 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGG%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#25 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => contact ) in 0.0002s
#26 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000R%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#27 SELECT `this->`.* FROM `web_pagetype` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#28 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` LEFT JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`this->`.`guid` LEFT JOIN `articles_tag` AS `tags->` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`tags->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '5117f4f2d27272.071216180' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND (1=0 OR `tags->`.guid='50feedbce7c839.658291555'OR `tags->`.guid='5117fb80d537c2.966277159'OR `tags->`.guid='5117fb8d45e515.919760896'OR `tags->`.guid='5117fb94a5e348.993966226')) ORDER BY suggest ASC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0038s
#29 SELECT `this->`.* FROM `articles_comment` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_article`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_article`=:__parent WHERE 1 ORDER BY created ASC Array ( [__parent] => 5117f4f2d27272.071216180 ) in 0.0013s
#30 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) Array ( ) in 0.0003s
#31 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='foot') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0003s