Jak správně posilovat břicho


Takže už jsme si řekli, že bude potřeba upravit stravu, nasadit nějakou tu dietu nebo se začít věnovat i aerobním cvičením na spálení tuků. Teď se podívejme, jak by mělo cvičení břicha vypadat.

10 nejefektivnějších cviků

1) Kolo

Lehněte si na záda a dejte ruce za hlavu. Zvedněte lopatky a nohy ze země a střídavě přitahujte kolena k protějším loktům. Střídejte pravidelně levou a pravou stranu. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

2) Zvedání nohou ve visu

Zavěste se na hrazdu a zvedejte plynule napnuté nohy do úrovně pasu. Pohyb musí být plynulý a bez houpavých pohybů. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

3) Leh sedy na míči

Lehněte si zády na balón a ruce dejte za hlavu. Pomocí břišních svalů zvedněte trup z balónu. Hrudník zvedejte směrem k Vašim bokům. Při povolení svalů dbejte na to, aby se balon nehýbal. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

4) Leh sedy s naplýma nohama

Lehněte si zády na zem a zvedněte narovnané nohy. Dejte ruce za hlavu, ale vyvarujte se tahání za krk. Pomocí břišních svalů zvedejte trup a lokty se střídavě dotýkejte kolen. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

5) Leh sedy s natáhnutýma rukama

Lehněte si na záda, pokrčte nohy, spojte ruce a natáhněte je za sebe. Pomocí břišních svalů se zvedejte až odlepíte lopatky z podlahy. Po celou dobu cvičení dávejte pozor, abyste měli ruce natáhlé zárověň s hlavou. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

6) Obrácené leh sedy

Lehněte si na záda, ruce za hlavu a skrčte nohy. Nohy zvedněte a pomocí břišních svalů se zvedejte a zároveň přitahujte pokrčené nohy k hlavě. Cvičení opakujte 12-16x v 1-3 sériích.

7) Plank on Elbows and Toes

Lehněte si na břicho. Lokty se opřete o podlahu. Potom se zvedněte a zůstaňte v poloze, kdy se země dotýkáte pouze lohky a špičkami noh. SDržte zpevněné břicho a zůstaňte narovnaní jako přímka. Tento cvik je dobrý na posílení středu těla. Vydržte 20 - 60 sekund a opakujte 3x až 5x.

Na závěr mé oblíbené video, podle kterého můžete cvičit - ABS workout in 8 minutes to get six pack

Související články

Diskuse

Jméno:
Text:
Loňský rok:
Diskuse neobsahuje žádný příspěvek
Zobrazena strana 1 z 1 celkem
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000490.00049
starting _require0.000660.00115
end _require0.000110.00126
starting _initRouter0.001320.00258
finishing _initRouter0.006650.00923
starting init0.001680.01091
finishing init1.149741.16065
starting postDispatch0.003891.16454
finishing postDispatch0.024871.18941
finish2.0E-51.18943
PHP+SQL: 1.189 sec   SQL: 1.159 sec   Peak: 7.839 MB   Queries: 32   Debug: 2/3   PHP: 5.3.29   © PHP STORM 0.5.3
#0 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 65104ca5314443.702223417 [datetime] => 2023-09-24 16:50:13 [name] => bootstrap [text] => /posilovat-bricho/ ) in 0.001s
#1 SELECT `this->`.* FROM `web_language` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND name=:name) Array ( [name] => posilovat-bricho ) in 0.0003s
#2 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.url=:url) Array ( [url] => posilovat-bricho ) in 0.0003s
#3 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => posilovat-bricho ) in 0.0009s
#4 SELECT `this->`.* FROM `web_settings` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0002s
#5 SELECT url,guid FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 Array ( ) in 0.0001s
#6 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid=:guid) Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#7 INSERT INTO `web_log` SET `guid`=:guid,`datetime`=:datetime,`name`=:name,`text`=:text Array ( [guid] => 65104ca533fb41.456691509 [datetime] => 2023-09-24 16:50:13 [name] => init [text] => /posilovat-bricho/ ) in 0.0007s
#8 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_visit.datetime > (NOW() - INTERVAL 30 DAY) AND articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=0 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 1.1435s
#9 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0 AND invalid!=1) ORDER BY guid='514daab10c09e8.334953164' DESC, guid='50bbb7391ae5b2.585654131' DESC, guid='514daaede113c4.456800592' DESC, guid='519d3b33bd0693.099926651' DESC, guid='515fc3425d3e32.575743127' DESC, guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0014s
#10 SELECT count(*) as pocet, fk_object FROM articles_visit, articles_article WHERE articles_article.hidden=0 AND articles_article.suggest=1 AND articles_article.deleted!=1 AND articles_article.invalid=0 AND articles_article.redirect='' AND articles_article.guid=articles_visit.fk_object GROUP BY articles_article.guid ORDER BY pocet DESC LIMIT 0,5 Array ( ) in 0.0006s
#11 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) ORDER BY guid DESC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0002s
#12 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.datetime < NOW() AND (`this->`.hidden=0 OR `this->`.hidden=1) AND url=:url AND deleted!=1) Array ( [url] => posilovat-bricho ) in 0.0008s
#13 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`this->`.`guid` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`_parent->`.`guid` AND `_parent->`.`guid`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 51441fe8bea1a2.157492240 ) in 0.0007s
#14 SELECT count(`this->`.`guid`) FROM `articles_visit` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_object`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_object`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => 51441fe8bea1a2.157492240 ) in 0.0008s
#15 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (path='X' OR path='XX' OR path='XXC' OR path='XXCG') ORDER BY path ASC Array ( ) in 0.0003s
#16 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` JOIN `web_page` AS `_parent->` ON `this->`.`guid_mpage`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`guid_mpage`=:__parent WHERE 1 Array ( [__parent] => articles_detail ) in 0.0002s
#17 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (guid <> 'articles_detail' AND url LIKE ('clanek/posilovat-bricho%')) Array ( ) in 0.0003s
#18 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='top') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0004s
#19 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => web_index ) in 0.0002s
#20 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000P%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#21 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles ) in 0.0002s
#22 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGH%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#23 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_suggests ) in 0.0002s
#24 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE 'GGGG%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#25 SELECT `this->`.* FROM `web_page` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => contact ) in 0.0002s
#26 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.path LIKE '000R%' AND LENGTH(`this->`.path) > 4) Array ( ) in 0.0002s
#27 SELECT `this->`.* FROM `web_pagetype` as `this->` WHERE 1 AND (`this->`.`guid`=:guid ) LIMIT 1 Array ( [guid] => articles_detail ) in 0.0002s
#28 SELECT `this->`.* FROM `articles_article` as `this->` LEFT JOIN `_tags_articles` ON `_tags_articles`.`guid_tag`=`this->`.`guid` LEFT JOIN `articles_tag` AS `tags->` ON `_tags_articles`.`guid_article`=`tags->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.guid != '51441fe8bea1a2.157492240' AND `this->`.datetime < NOW() AND `this->`.hidden=0 AND `this->`.deleted!=1 AND invalid!=1 AND `this->`.redirect='' AND (1=0 OR `tags->`.guid='50b12ee043b7b8.418630920'OR `tags->`.guid='5117fb8d45e515.919760896'OR `tags->`.guid='5144207ec86703.549993128'OR `tags->`.guid='51442089c9ba51.254403271')) ORDER BY suggest ASC LIMIT 5 Array ( ) in 0.0032s
#29 SELECT `this->`.* FROM `articles_comment` as `this->` JOIN `articles_article` AS `_parent->` ON `this->`.`fk_article`=`_parent->`.`guid` AND `this->`.`fk_article`=:__parent WHERE 1 ORDER BY created ASC Array ( [__parent] => 51441fe8bea1a2.157492240 ) in 0.0006s
#30 SELECT `this->`.* FROM `articles_tag` as `this->` WHERE 1 AND (hidden=0) Array ( ) in 0.0003s
#31 SELECT `this->`.* FROM `web_menuitem` as `this->` LEFT JOIN `web_menu` AS `menu->` ON `this->`.`guid_menu`=`menu->`.`guid` WHERE 1 AND (`this->`.hidden=0 AND length(`this->`.path)=4 AND `menu->`.type='foot') ORDER BY `order` ASC Array ( ) in 0.0005s